Adatvédelmi nyilatkozat

Általános tudnivalók

Jelen dokumentum tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a B.W.A. Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: BWA Kft.) milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a BWA Kft. nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a BWA Kft. honlapjáról hivatkozással érhetőek el.

Átvitel

A Felhasználó által a weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag (bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat, információ, stb.) nem minősülnek bizalmas vagy védelem alatt álló információnak. Ezen anyagok a BWA Kft. tulajdonát képezik, és azokat bármilyen célra (pl. többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel) felhasználhatja. A BWA Kft. korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a weboldalra továbbított anyagokban, bejegyzésekben található tartalmakat (találmányokat, fejlesztéseket, javaslatokat, stb.) bármilyen célból (többek között termékfejlesztés, gyártás és marketingje céljából) felhasználni. Az ilyen jellegű felhasználásokért az információt továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Továbbá a Felhasználó szavatolja, hogy ő ezen anyag egyedüli jogosultja, az ilyen tartalmak nem sértőek, azok BWA Kft. által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt. A BWA Kft. nem köteles felhasználni ezen információkat.

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A weboldalon található szövegekhez, képekhez és más anyagokhoz fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a BWA Kft.

A Felhasználónak joga van a weboldalon böngészni, valamint az ott található tartalmakat nyomtatás, mentés útján, illetve más személyeknek továbbítva magáncélra sokszorosítani. A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.

Más weboldalakra mutató hivatkozások

A BWA Kft. nem vállal felelősséget azon harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért, melyekre a felhasználó a weblapon található hivatkozásokat követve jutott el. A Felhasználó felelőssége ezen oldalak megismerése, az ott elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatok gondos elolvasása.

Szavatosság

A BWA Kft. nem vállal semmilyen szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, valamint a weboldalhoz való hozzáférés megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért.

Az adatkezelésért felelős:

B.W.A. Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6344 Hajós, Fácános u. 103.)
A BWA Kft. fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.Kapcsolat

Weij Anton

ügyvezető

+36 70/527 1218

anton.weij@bwa-kft.hu

Szabadiné Szabó Éva

adminisztráció

+36 70/360 2386

bwa@bwa-kft.hu

Weij Anton

ügyvezető

+36 70/527 1218

anton.weij@bwa-kft.hu

Morvai István

termelési vezető

+36 70/361 5984

morvai.istvan@bwa-kft.hu

Walterné Várhelyi Katalin

minőségirányítási vezető

+36 70/326 1554

walterne.katalin@bwa-kft.hu

Weij Anton

ügyvezető

+36 70/527 1218

anton.weij@bwa-kft.hu

Írjon nekünk